TRÄDBESKÄRNING


Träd- och växtbeskärning är viktigt på flera sätt. Dels får växterna en vacker form, men de ger också en jämn skörd med fina frukter. Rekommendationen är att beskära växter och träd en gång per år. De flesta fruktträd beskärs under vinterperioden och de flesta buskar och häckar beskärs under JAS-perioden

(juli, augusti, september).
BESKÄR DINA FRUKTTRÄD NÄR DE ÄR UNGA


Redan när ditt fruktträd är nyplanterat är det dags att beskära det. Då gör man själva uppbyggnadsbeskärningen som ger trädet den form man önskar. Beskärning av unga träd gör även att det blir välformat och starkare. Grenarna klarar så småningom mer

påfrestningar från väder och vind och de orkar bära tyngden av frukten.UNDERHÅLLSBESKÄR EN GÅNG OM ÅRET


Fruktträd behöver underhållsbeskäras ungefär en gång per år. Det gör att man för att trädet ska bibehålla sin form och få en jämnare skörd. Man tar också bort eventuellt döda grenar som annars kan ge risk till skador. När trädet beskärs blir det lite glesare vilket gör att ljuset lättare når frukterna inne i trädet – det är viktigt för att skörden ska bli bra. Ett tips är att boka vår abonnemanglösning för årlig trädbeskärning, då sköter vi detta med automatik

varje år. Om du inte beskurit trädet på många år så trädet inte alls har någon form, eller om du beskurit det fel, så går det att göra en föryngringsbeskärning. Enkelt uttryckt börjar man om från början. Det beror förstås på trädets förutsättningar men vi kommer gärna och kikar för att se om vi kan rädda dina fruktträd.NÄR SKA MAN BESKÄRA SINA FRUKTTRÄD & BUSKAR?


De flesta fruktträd är lämpligast att beskära under vintern. Trädet är då i vila och dessutom är det lättare att tydligt se formen på trädet när den inte har några löv. Bakterier och svampar ligger också i dvala denna period. Träd med stenfrukter, till exempel persika, plommon och körsbär, beskärs dock ofta i JAS-perioden (juli, augusti, september).

I övrigt beskär man häckar och många andra typer av buskar under JAS-perioden, men det kan skilja sig från växt till växt. Det bästa är att kontakta oss och berätta vilka buskar och träd du har i din trädgård.HUR LÅNG TID TAR DET ATT BESKÄRA ETT TRÄD?


Tiden för beskära ett träd beror på hur stort det är samt om det är en uppbyggnadsbeskärning eller underhållsbeskärning. Det beror även på när trädet beskars senast.BESKÄRNINGSTJÄNSTER HOS IRE & LIND TRÄGÅRD


Vårt timpris vid trädbeskärning är 600 kr/h. Därefter avgår 50% av beloppet med RUTavdraget som dras bort direkt på fakturan. Du kan använda vår abonnemanglösning för årlig trädbeskärning eller anlita oss efter dina egna önskemål.


KONTAKT

 Urban Ireklint 072 306 27 44 

 Viktor Lindblad 072 306 37 44 

info@irelindtradgard.se

Packebo Skillingaryd Jönköpings län