Stengångar mellan hus och garage är både praktiskt och snyggt. Likaså gäller för en stenlagd entréuppfart eller en stödmur som gränsar mot gatan. Vi på Ire & Lind Trädgård gör stenläggningar av gångar, murar och entréytor men även kring mindre ytor intill poolområden, uteplatser och

garageuppfarter.


HUR GÅR STENLÄGGNINGEN TILL?


För att göra bra stensättningar krävs grundlig planering, gott underarbete och noggrant finlir. Vi älskar våra kundprojekt och jobbar gärna fram ett bra underlag för bästa resultat. Kanske har du redan en idé om hur det ska se ut? Då kikar vi tillsammans igenom ditt tänkta projekt och ser hur vi kan genomföra det på bästa sätt. Har du svårt att hitta den perfekta lösningen själv? Då är vi gärna med i planeringsarbetet. Det betyder att vi kommer hem till dig och hjälper till med allt ifrån att ge idéer till att skissa upp förslag med både former och materialval.
BYGGA EN MUR ELLER STÖDMUR


Vi anlägger både mindre murar men sätter även stödmurar i till exempel betong, stenblock och gabionmur. Är det en större mur som kräver mer än handkraft har vi kontakter med skickliga gräventreprenörer som hjälper oss att få allt på plats. Här krävs det mer tidsplanering så hör gärna av dig i god tid. Då kan vi planera in både vår och

underentreprenörens tid.

ANLÄGGA EN NY ENTRÉGÅNG


Gångar, ett viktigt elemnet i trädgården. Det är gångar som oftast leder dig runt i trädgården men som i många fall också binder samman kanske en fram och baksida. Vi anlägger stengångar men även grusgångar eller gångar i andra spännande materialval. Kanske har du sett en bild på häftig plåttrapp som svävar fram mellan två etage? Eller en smal träspång som leder blicken långt bort ? Vi varken snickrar eller svetsar, men vi vill inte säga nej, det går inte. Eller nej, det blir för krångligt. Vill vill skapa unika trädgådar! Därför har vi skaffat oss rikigt bra kontakter inom de flesta hantverksbranscher! Så hör av dig om dina planer!

VILKEN STEN PASSAR MIN TRÄDGÅRD?


Det finns ett enormt brett stensortiment. När vi arbetar med ditt projekt rekommenderar vi stenar både ur ett tekniskt hållbart perspektiv men också med som rent estetiskt öga. Önskar du till exempel en svart, kvadratisk sten så lämnar vi förslag på dessa typer av stenar genom våra återförsäljare.

Vi sammarbetar med Tallberga Köpcentrum som har ett brett stensortiment från kända stenleverantörer, men givetvis kan vi också specialbeställa just det material som ni önskar.

STÖRRE ANLÄGGNING

Vid en större anläggninng krävs det mycket organisation för att få allt att rulla effektivt.  Vi är vana vid att hålla i projektledning och kan givetvis hjälpa till med att hålla kontakt med både snickare, återförsäljare & gräventreprenörer.

Det sparar mycket tid för dig som kund!

VI ÄLSKAR FINLIR OCH TYCKER ALLTID ATT DE DÄR SMÅ DETALJRNA ÄR VIKTIGA

KONTAKT

 Urban Ireklint 072 306 27 44 

 Viktor Lindblad 072 306 37 44 

info@irelindtradgard.se

Packebo Skillingaryd Jönköpings län