RÖJNING AV SLY


Vissa områden eller landskapsytor kräver att man röjer med röjsåg någon/några gånger per säsong. Även sly och mindre träd behöver röjas innan det växer sig för stort och tar överhand.

Vi har en modern maskinpark med effektiva handmaskiner samt motorsågar som vi har utbildning och behörighet att köra. 
RÖJNING AV SLÄNTER


Vi röjer även kantdiken och slänter med röjsåg där större maskiner inte har plats för att komma intill.

IRE & LIND TRÄDGÅRD AB


Vi är en trädgårdsfirma i Värnamo med omnejd som älskar trädgård.

Copyright © All Rights Reserved


KONTAKT

 Urban Ireklint 072 306 27 44 

 Viktor Lindblad 072 306 37 44 

info@irelindtradgard.se

Packebo Skillingaryd Jönköpings län